CV


EPPY BOSCHMA       

CDA raadslid  gemeente Gouda

 CV>

          Curriculum Vitae


Personalia


Drs. Ing. Eppy Boschma (v.)

Albrechtsveld 86, 2804 WE Gouda

Geboren te Folsgare (Frl.), 13 augustus 1972

06 533 91 341 / eboschma@hetnet.nl


Werkervaring


September 2019 – heden directeur Partijbureau CDA Den Haag


2013 – Werkgeversorganisatie VNO-NCW Den Haag:

Bestuursecretaris Ondernemen en Levensbeschouwing en secretaris Global Compact Netwerk Nederland, na een periode gewerkt te hebben voor de bedrijven in de tuinbouwsector ‘Greenport Holland’.


2012 Ministerie van Algemene Zaken:

Raadadviseur voor sociale- en arbeidszaken en raadadviseur ten behoeve van de vice-premier Verhagen, Kabinet van minister-president Rutte (MP);


2010-2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): Politiek assistent Minister Donner;


2007-2010 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

Politiek assistent Minister Donner;


2005-2007 CDA Tweede Kamerfractie:

Plaatsvervangend Directeur/Hoofd Beleid;


2004 Europees Parlement/EVP-delegatie:

Initiëren van het project ‘Liaison Europa’ in Brussel en Straatsburg;


2001-2003 CDA Tweede Kamerfractie:

Beleidsmedewerkster Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;


1997- 2001 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK):

Algemeen Secretaris;


1996-1997 Agriterra:

Projectmedewerker bij Agriterra. Een organisatie op het terrein van landbouw, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in Arnhem.


Opleidingen

1993 – 1996 Beleidsstudies aan de Sociologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting arbeid en beleid;


Afstuderen/stages:

•Onderzoek en scriptie met betrekking tot migratie, landbouw en leefpatronen op het platteland van Burkina Faso;

•Opzetten werkcollege universiteit Boedapest te Hongarije met Duitse en Hongaarse studenten.


1989-1993 Agrarische Bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool Friesland Leeuwarden, afstudeerrichting financieel economisch management;


1989-1984 Bogerman College in Sneek.
Copyright © All Rights Reserved