CV

 

EPPY BOSCHMA

CDA raadslid gemeente Gouda nr. 2

CV>

Curriculum Vitae

 

Personalia

 

Drs. Ing. Eppy Boschma (v.)

Albrechtsveld 86, 2804 WE Gouda

Geboren te Folsgare (Frl.), 13 augustus 1972

06 533 91 341 / eboschma@hetnet.nl

 

Werkervaring

 

2013 – heden Werkgeversorganisatie VNO-NCW Den Haag:

Bestuursecretaris Ondernemen en Levensbeschouwing en secretaris Global Compact Netwerk Nederland, na een periode gewerkt te hebben voor de bedrijven in de tuinbouwsector ‘Greenport Holland’.

 

2012 Ministerie van Algemene Zaken:

Raadadviseur voor sociale- en arbeidszaken en raadadviseur ten behoeve van de vice-premier Verhagen, Kabinet van minister-president Rutte (MP);

 

2010-2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): Politiek assistent Minister Donner;

 

2007-2010 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

Politiek assistent Minister Donner;

 

2005-2007 CDA Tweede Kamerfractie:

Plaatsvervangend Directeur/Hoofd Beleid;

 

2004 Europees Parlement/EVP-delegatie:

Initiëren van het project ‘Liaison Europa’ in Brussel en Straatsburg;

 

2001-2003 CDA Tweede Kamerfractie:

Beleidsmedewerkster Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 

1997- 2001 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK):

Algemeen Secretaris;

 

1996-1997 Agriterra:

Projectmedewerker bij Agriterra. Een organisatie op het terrein van landbouw, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in Arnhem.

 

Opleidingen

1993 – 1996 Beleidsstudies aan de Sociologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting arbeid en beleid;

 

Afstuderen/stages:

•Onderzoek en scriptie met betrekking tot migratie, landbouw en leefpatronen op het platteland van Burkina Faso;

•Opzetten werkcollege universiteit Boedapest te Hongarije met Duitse en Hongaarse studenten.

 

1989-1993 Agrarische Bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool Friesland Leeuwarden, afstudeerrichting financieel economisch management;

 

1989-1984 Bogerman College in Sneek.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved